Botanika

Motto

by Tolstoys

on Botanika (2017)

DESÍ MA SAMOTA, NIČOTA, TMA
VIEŠ, ŽE SOM PLACHÁ, TAK PREČO NECHÁŠ MA
DESÍ MA SAMOTA, NIČOTA, TMA
VIEŠ, ŽE SOM PLACHÁ, TAK PREČO NECHÁŠ MA

TU SAMÚ STÁŤ
BLÚDIŤ, VÁHAŤ

LETO, JESEŇ, ZIMA, JAR JE TO MOTTO
LETO, JESEŇ, ZIMA, JAR

DESÍM SA ZVUKOV, DESÍM SA KRIKOV, DESÍM SA SILUET
OBJAVUJEM V NOCI SAMA PODMORSKÝ SVET
PREDSTAVY MA NIČIA, MÁM STRACH Z PRÁZDNA, VŠETCI KRIČIA, JAČIA
BEŽÍM SAMA POTME V NOCI, NOHY MI NESTAČIA

NECHCEM VIAC SAMA STÁŤ
NECHCEM UŽ BLÚDIŤ VÁHAŤ

TAK PRÍĎ PRE MŇA
NECHCEM TU STÁŤ STRATENÁ
V CUDZOM MESTE ZVLÁŠTNYCH ĽUDÍ
POD BETÓNOM SCHÚLENÁ

Song Comments
On Motto by Tolstoys

Must have JavaScript enabled to comment.